13.07.2015

Ново видео. Автоматизирана линия за производство на насипен творог с DONI®Coolmatic.

Минлия месец Донидо пусна в експлоатация нова автоматизирана линия за производство на насипен творог с капацитет 9000 кг творог дневно в ЧУП "Мозирски молочни продукти" г. Мозир, Р. Беларус.

Затвъждавайки своята политика за иновации и на тази линия Донидо инсталира нов модул – Хоризонтален сирениноизготвител за творог DONI®OTC Vat. На линията работят 5 броя 15 000 л сирениноизготвители.

На този обект работи успешно поредният Модул за едновременно дрениране и охлаждане DONI®Coolmatic, като тук е с производителност 1500 кг/ч.