22.03.2018

EHEDG - Regional section Bulgaria

На 04.09 2017 г. в гр. Пловдив с участието на ИНДЕКС-6, ДОНИДО МИ и Университета по Хранителни Технологии Пловдив (УХТ) бе учредена официално българската секция към Европейската асоциация за Хигиенен Инженеринг & Дизайн (EHEDG - European Hygienic Engineering & Design Group). Асоциацията е основана през 1989 г. като консорциум с нестопанска цел от производители на машини и оборудване, производители на храни, научни организации и университети и публични органи за контрол над храните. Цялата дейност на организацията е съсредоточена върху опазване чистотата на храните чрез подобряване хигиенния инженеринг и дизайн във всичките му аспекти на тяхното производство. Организацията активно подкрепя Европейското законодателство, което изисква доставката, подготовката, процесинга, бутилирането и пакетажа на храни да са високо хигиенични – чрез хигиенични машини и практики, в хигиенични помещения според директивата за хигиена на храните (EC Directive 2006/42/EC for Machinery, EN 1672-2 and EN ISO 14159 on Hygiene requirements for the design of machinery). Както производителите на машини и оборудване, така и използващите оборудването, са отговорни за прилагането на тези изисквания и EHEDG, като орган по хигиенно инженерство и дизайн, им дава насоки за основните стандарти за хигиенно проектиране в съответствие с националното и международното законодателство. В церемонията по учредяването на регионалната секция взеха участие инж. Петър Спасов - Генерален директор на ИНДЕКС-6, инж. Димитър Спасов – Производствен директор на ИНДЕКС-6, инж. Йордан Вълчев - Генерален директор на ДОНИДО МИ, г-н Радослав Вълчев – Търговски директор на ДОНИДО МИ, доц. Ненко Ненов - завеждащ катедра Промишлена топлотехника при УХТ – Пловдив. За председател на секцията беше избран инж. Петър Спасов.

На 19-ти и 20-ти октомври в Амстердам се състоя среща на членовете на EHEDG,на която за първи път българската кандидатура за членство беше представена и новата регионална секция, презентирана от доц. Ненов, беше официално приветствана в международната организация.

На последвала регионална среща на секцията в края на 2017-та година бяха дискутирани като топ приоритет проблемите за необходимостта от развиване на хигиенния дизайн в българското машиностроене, обслужващо хранителната индустрия. Доц. Ненов сподели ключови моменти и факти от срещата в Амстердам, даде информация и за активността на различните регионални секции и представи Годишника на организацията за 2017/2018 с последните постижения в хигиенния дизайн и много полезна информация от експертната мрежа на EHEDG, постиженията на различните работни групи в хигиенния инженеринг. Участниците набелязаха основните направления за работа на българската секция в популяризиране целите на организацията и привличане на нови членове. Също така бяха посочени теми за работа в работните групи: Индекс-6 в областта на ултра чистото пълнене на течни и вискозни хранителни продукти; Донидо МИ в областта на чистия процесинг в млекопреработката; а УХТ в областта на подпомагане с научни изследвания върху различни аспекти от валидиране на хигиенен клас чистота на продуктите, преминали през процесинг и оборудване до търговската мрежа. Разгледа се проектобюджет за реализиране целите на регионалната секция. Обсъди се участието в сесията на EHEDG по Хигиенен Дизайн на 21 Март 2018 по време на изложението Anuga FoodTec Forum в Кьолн, Германия.

Като изпълнение на тези цели, регионалната секция си поставя задачата да предостави информация за дейността на международната организация, нейните приоритети, цели, стандарти и разбира се, за възможностите, които EHEDG предлага на представителите на местния бранш на машиностроенето и производството на храни.

Първата такава инициатива ще се проведе в сградата на УХТ гр. Пловдив на 13.04.2018г. от 13 часа , където ще бъдат поканени да участват представители на машиностроителни компании, на компании от хранителната и фармацевтична индустрия и университети.

https://ehedg.mk/news-events/details/news/detail/News/welcome-to-ehedg-bulgaria/